Preparació al valencià C1 – Setciències

Un setciències, també anomenat setsabers, és una persona que presumix de saber molt. Adquirir el nivell C1 (mitjà) de valencià suposa tindre un gran coneixement de la nostra llengua i dominarla:

  • Ser capaç de de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d’exigència, així com reconéixer en ells sentits implícits.
  • Saber expressar-se de manera fluida i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per a trobar l’expressió adequada.
  • Poder fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d’una certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

Accentuació i dieresi

1
L’accent i la dieresi: vídeo explicatiu
1
2
L’accentuació
3
La dièresi
0,4
4
Bromes pesades
5
I queixalets també!
6
Accentuació i dièresi
Preguntas 7

Apostrofació

1
Apostrofació
2
Contracció
3
Lèxic, formes acceptades
4
Barbarismes

Oclusives

1
Temps verbals I (canvis de conjugació i formes no personals)
2
Temps verbals II (formes conjugades)

Tipologia textual

1
Marcadors textuals
2
Consells sobre el vocabulari
3
Relatius i exclamatius
4
Vocalisme

Nasals

1
Nasals
2
Pronoms febles I (formació i substitució)
3
Pronoms febles II (problemàtica)

La H

1
La H
2
Formes no personals
3
Perífrasis verbals
4
Adverbis
5
Conjuncions

B o V

1
B o V
2
Les preposicions
3
Les preposicions II
4
Locucions prepositives temporals

El guionet

1
El guionet
2
Gènere: masculins i femenins
3
Nombre: singular i plural
4
Casos especials del plural
5
Paraules masculines i femenines

Doblets lèxics

1
Doblets lèxics
2
La esse sonora
3
La esse sorda
4
La “tz” i paraules importants

Fricatives i africades

1
Fricatives i africades
2
Quantificadors i quantitatius
3
Numerals

Les vibrants

1
Les vibrants
2
Funció distintiva de les majúscules
3
Article neutre “lo” incorrecte

Consonants geminades o dobles

1
Consonants geminades o dobles
2
L / LL / TL / TLL
3
Paraules homòfones

Derivació i composició

1
Derivació i composició
2
Prefixos i sufixos, idees principals
3
Paraules acabades amb -O final

Expressions amb article o sense

1
Expressions amb article o sense
2
Lèxic sobre animals
3
Gentilicis
4
Lèxic

Proves EOI

Proves CIEACOVA

Proves JQCV

Sea el primero en agregar un comentario.

Por favor, < a href = " https://optimis.es/lms-login" > inicio de sesión para dejar un comentario
Añadir a la Lista de deseos
Inscrito: Estudiante 1
Duración: 150
Clases: 50
Video: 20
Nivel: Avanzado

Horario de atención

Monday 9:00-19:00
Tuesday 9:00-19:00
Wednesday 9:00-19:00
Thursday 9:00-19:00
Friday 9:00-14:00
Saturday Closed
Sunday Closed
Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.